Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “ช่อ”มีเงินเก็บในแบงก์หลักหมื่นบริจาคให้พรรคอนาคตใหม่ 1 ล้านเป็นเรื่องถึง กกต.แล้ว – ธนาธรกับเมียโดนร้องด้วย

“ช่อ”มีเงินเก็บในแบงก์หลักหมื่นบริจาคให้พรรคอนาคตใหม่ 1 ล้านเป็นเรื่องถึง กกต.แล้ว – ธนาธรกับเมียโดนร้องด้วย

209
0
SHARE

 

 

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมสมาชิกจำนวนหนึ่ง  ไปที่ห้องรับหนังสือ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เมื่อตอนเช้า 28 ต.ค.2562 ยื่นเรื่องให้ กกต.ตรวจสอบการบริจาคเงินเข้าพรรคอนาคตใหม่ ของ ช่อ – น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่  และกรรมการบริหารพรรคจำนวน 1 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 เนื่องจากเห็นว่าในการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ช่อแจ้งมีทรัพย์สินมีเงินฝากเพียงหลักหมื่น แต่กลับมีเงินไปบริจาคให้พรรคถึง 1 ล้านบาท มีข้อน่าสังเกตว่าเงินบริจาคดังกล่าวอาจไม่ใช่เงินส่วนตัว แต่เป็นเงินที่ได้มาจากผู้อื่น หรือได้มาโดยวิธีการอื่น จึงขอให้ กกต.ดำเนินการสืบสวน หรือส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) เพื่อดำเนินการสืบสวนเงินทางการเงินดังกล่าวได้มาด้วยวิธีการใด มีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายกำหนดหรือไม่

 

พร้อมนี้  ขอให้ตรวจสอบการบริจาคเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่บริจาคเข้าพรรคช่วงเดือนตุลาคม 61-มกราคม 62 จำนวน 10 ล้านบาท และนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยานายธนาธร บริจาคจำนวน 7.2 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้งสองเป็นที่รับรู้กันในทางกฎหมายว่าเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย เปรียบเสมือนเป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการทำนิติกรรมสัญญาที่มีผลผูกพันตามสัญญา จะต้องได้รับการยินยอมจากสามีหรือภรรยาเสียก่อน  ดังนั้นการบริจาคเงินของบุคคลทั้งสองน่าจะถือว่าเป็นการบริจาคของบุคคลคนเดียวกัน แต่จะใช่หรือไม่เป็นข้อสงสัยที่ กกต.ควรมีคำตอบ หากถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันการกระทำดังกล่าวก็จะถือว่าขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 66 ที่กำหนดให้บุคคลสามารถบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี และห้างหุ้นส่วนบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี และอาจเป็นเหตุให้นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองที่รับบริจาคนั้นได้  จึงเป็นประเด็นสำคัญที่อยากให้ กกต.วินิจฉัยให้ชัดเจนว่าเป็นไปตามคำร้องหรือไม่ ถ้าไม่ได้เป็นไปตามคำร้อง บุคคลที่เป็นสามีภรรยา หรือเครือญาตินามสกุลเดียวกัน ก็สามารถแยกบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองได้คนละไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปีใช่หรือไม่

 

matemnews.com 

28 ตุลาคม 2562