Home ข่าวทั่วไปรอบวัน องค์กรยูเนสโก มอบให้ – กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ สาขาออกแบบ – สุโขทัย ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

องค์กรยูเนสโก มอบให้ – กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ สาขาออกแบบ – สุโขทัย ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

159
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

 

เป็นเรื่องน่ายินดีค่ะ องค์กรยูเนสโก ประกาศ 66 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ของยูเนสโก (Creative Cities Network) โดยในประเทศไทยได้รับเลือก 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ สาขาออกแบบ (Design) ขณะที่ จ.สุโขทัย ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art)

matemnews.com 

5 พฤศจิกายน 2562