Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์ในราษีไศลมี 2 ฉาก – สมัชชาคนจนปะทะเจ้าหน้าที่

พลเอกประยุทธ์ในราษีไศลมี 2 ฉาก – สมัชชาคนจนปะทะเจ้าหน้าที่

155
0
SHARE

 

 

เกษตรกร กับประชาชนราว 3000 คน ที่ได้รับเชิญมาต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  พร้อมคณะ  ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่จัดงาน บิเวณที่ตั้งกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เมื่อตอนเช้าวันที่ 7 พ.ย.2562   บรรยากาชื่นชื่น  แต่ประชาชนในสังกัด “สมัชชาคนจน” ประมาณ 1000 คน  ไม่ได้เข้าไป

 

พากันเดินขบวนใช้เครื่องขยายเสียงปราศรัย   ชูป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ระหว่างวันที่ 5-23 ตุลาคม 2562 แต่ยังไม่มีการทำตามตามที่ได้ตกลงกันไว้  จึงนำมาชูป้ายร้องซ้ำ

 

  1. รัฐบาลร่วมกับสมัชชาคนจนได้จัดทำบันทึกข้อตกลง มีกรอบเวลาร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้นำผลการจัดทำบันทึกข้อตกลง นำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันยังไม่มีการนำเสนอใดๆ

 

2.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ตามร่างคำสั่งที่สมัชชาคนจนเสนอไว้ จะได้เร่งดำเนินการนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปลงนาม ปัจจุบันยังไม่มีการลงนามแต่งตั้งแต่อย่างใด

 

  1. การผ่อนผันให้ทำกินในที่ดินเดิมของสมัชชาคนจน ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสมัชชาคนจนกับรัฐบาล โดยได้เห็นชอบตามความในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว และนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันยังไม่มีการนำเสนอใดๆ

 

4.การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาฝายหัวนา และเขื่อนราษีไศล ยังไม่ได้นัดหมายวันประชุมแต่อย่างใด

 

วันนี้  พล.อ.ประยุทธ์ มาราษีไศล  ศรีสะเกษ  สมัชชาคนจน จึงจัดชุมนุมทวงถามคำสัญญาตามที่รัฐบาลให้ไว้

 

ขณะเดินขบวน  เจ้าหน้าที่หลายหน่วย  ได้ระดมกำลังปิดกั้นถนนหน้าโรงเรียนราษีไศล  ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่พล.อ.ประยุทธ์ประกอบกิจกรรมอยู่  แล้วก็เกิดเหตุชุลมุน  ระหว่างเจ้าหน้าที่กับสมัชชาคนจน

 

matemnews.com 

7 พฤศขิกายน 2562