Home ข่าวประชาสัมพันธ์ TIPs RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE จัดอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”

TIPs RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE จัดอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”

172
0
SHARE

“ความสำเร็จนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ” เป็นคำที่เรามักจะได้ยินเสมอๆ
หลักสูตรความสำเร็จนั้น ออกแบบให้เหมือนกันหมดไม่ได้ วิธีการทำงาน องค์ประกอบที่หล่อหลอมเพื่อที่ Going To Be Successful นั้น ขึ้นกับวิธีคิดด้วยเป็นสำคัญ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบที่เราควรเรียนรู้ และเป็นสิ่งที่ผู้คน หรือคู่ธุรกิจ พบเจอกันเป็นอันดับแรก คือ First Impression ความประทับใจแรกพร้อมดัวยบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆ ส่วน กล่าวคือ บุคลิกภาพภายนอก – ภายใน รูปลักษณ์ ท่วงท่าที่สง่างาม การสื่อสาร การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง ภาษา ทัศนคติ และมารยาททางสังคมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประกอบกัน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน หลักสูตร Going To Be Successful จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเปลี่ยนแปลง ทั้งวิธีคิด และการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยบุคลิกภาพและการพูด เพื่อให้ความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

📢 TIPs RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE จัดอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”

📌 วันที่ 18 – 19 ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมทิพย รังสิต
📌 ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ท่าน (ไม่รวม VAT)
( รวมค่าวิทยากร,อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบ จำนวน 2 วัน)

ถูกมาก! จองด่วน! รับจำนวนจำกัด!

ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติม

02-117-4606

FB Page : https://www.facebook.com/Tips-Research-and-Training-Institute-371249489969327/