Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “กอ.รมน.” ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคล พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอพื้นที่สงขลา ออกนอกเคหสถาน

“กอ.รมน.” ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคล พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอพื้นที่สงขลา ออกนอกเคหสถาน

702
0
SHARE

มีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ ผอ.รมน. คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศเคอฟิว ในพื้นที่ที่ประกาศใช้ พรบ.ความมั่นคง หากเกิดเหตุกระทบความมั่นคง ซึ่งบางพื้นที่ใน 3 จชต. และ 4 อำเภอ จ.สงขลา ใช้ พรบ.ความมั่นคง ส่วนพื้นที่อื่นใช้อำนาจกฏอัยการศึก ตั้งแต่ปี 2547 และ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี 2548

ประกาศราชกิจจานุเบกษาตอนพิเศษ
ข้อกำหนดตามความ ในมาตรา 18
แห่ง พรบ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ2551

ซึ่งประกาศใช้ในพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.จะนะ อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา จ.สงขลา และ อ.เบตง จ.ยะลา อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.62 – 10 พ.ย.63

และมอบหมายให้ กอ.รมน.ดำเนินการนั้น เพื่อให้สามารถป้องกัน ควบคุมและแก้ไข เหตุการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยความในมาตรา 18 แห่ง พรบ.ความมั่นคง 2551 ผอ.รมน. โดยความเห็นชอบ มติ ครม. 6 พ.ย.2562 ออกข้อกำหนดได้ เช่น ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจของ กอรมน.ได้ สามารถสั่งห้ามให้บุคคล ออกจากพื้นที่หรือสถานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กอรมน.

สามารถใช้อำนาจห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด หรือเคอฟิว และห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน และใช้อุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ สนับสนุนการปฏิบัติงานได้

นายกรัฐมนตรี ประกาศวันที่ 6 พ.ย.62