Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พ่ายกระแส – ไม่ปิดโรงเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี

พ่ายกระแส – ไม่ปิดโรงเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี

281
0
SHARE

 

 

เมื่อบ่ายวันที่ 9 พ.ย.2562  นายชยาวุทธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ออกหนังสือชี้แจงไปยังสื่อที่มีการออกมานำเสนอข่าวปิดโรงเรียน 11 พ.ย.2562 โดยชี้แจงว่า

 

“ด้วยมีการโพสต์ข้อความใน facebook กลุ่ม “ทุกวันที่ราชบุรี” เกี่ยวกับกรณีที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี แจ้งปิดการเรียนในวันจันทร์ที่  11 พ.ย.62 เนื่องในวันดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และพบประชาชนที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณโดยรอบโรงเรียน จึงแจ้งปิดการเรียนในวันดังกล่าว โดยผู้โพสต์กล่าวว่า “ทำไมการมาของนายกฯ ต้องทำให้มีการหยุดเรียน และปิดถนน ปิดเมืองเลยหรือ”  จังหวัดราชบุรี ขอชี้แจงว่าข้อเท็จจริงให้ทราบว่า เนื่องจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนประมาณ 3,000 คน มีพื้นที่ติดต่อและมีประตูติดกับบริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยใช้บริเวณดังกล่าวสำหรับรับส่งนักเรียน จึงอาจได้รับผลกระทบจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากวันดังกล่าวจะมีประชาชนประมาณ 4,000 คน และข้าราชการประมาณ 1,000 คน มาร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจรโดยรอบ จังหวัดราชบุรี จึงได้แจ้งให้สถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณรอบพื้นที่จัดกิจกรรมพิจารณาหามาตรการลดผลกระทบกับนักเรียน นักศึกษา บริเวณใกล้เคียง จึงนำมาซึ่งการแจ้งหยุดเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ซึ่งจากกรณีการโพสต์ข้อความข้างต้น จังหวัดราชบุรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จะเปิดการเรียนการาสอนตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ลงนามโดย นายชยาวุทธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ 0017.1/28770 วันที่ 8 พ.ย.62  ตรงนี้ผมต้องขอความเป็นธรรมให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย  การลงมาตรวจราชการที่จังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ เป็นผลดีต่อจังหวัดราชบุรี โดยอยากให้ประชาชนเสพข่าวอย่างมีสติ  ดูข่าวประกาศจากจังหวัดเป็นหลัก  เพราะเราได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการศึกษาข้อมูล ผลดีผลเสีย อย่างรอบด้านเพราะไม่อยากให้เกิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ดีในวันเวลาดังกล่าว ขอให้ประชาชนวางแผนและติดต่อข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือที่หน้า facebook ของตนเอง ชื่อ ชยาวุธ จันทร จะมีการรายงานข่าวให้ท่านทราบเป็นระยะ”

 

https://bit.ly/2WW3jeA

https://bit.ly/32wiD2S

https://bit.ly/2NvfH27

https://bit.ly/2Nz4kXf

 

 

matemnews.com 

9 พฤศจิกาย