Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปทุมธานีสุดเจ๋ง! ประดิษฐ์”กระทงฟางข้าว” รักษ์โลกจากเศษวัสดุธรรมชาติ

ปทุมธานีสุดเจ๋ง! ประดิษฐ์”กระทงฟางข้าว” รักษ์โลกจากเศษวัสดุธรรมชาติ

267
0
SHARE

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 พ.ย.2562 ที่อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพ วัดไก่เตี้ย ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการของ กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ต.กระแชง โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายไวพจน์ เอี่ยมสะอาด นายก อบต.กระแชงและกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ให้การต้อนรับ

กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ได้รวมกลุ่มกันทำกระทงฟางข้าวรักษ์โลก ที่ประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติ ซึ่งหาได้ตามท้องถิ่นทั่วไป หลังจากในช่วงนี้กระแส รักษ์โลก ลดขยะ ลดถุงพลาสติก มาแรง ทำให้คนไทยเริ่มใส่ใจและให้ความสำคัญมากขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนไทยส่วนใหญ่ตระหนักและตื่นตัวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงประเพณีลอยกระทง ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติและย่อยสลายง่ายมาใช้ทดแทนโฟม และเนื่องด้วยจังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำลำคลองอยู่จำนวนมาก มีประชาชน นักท่องเที่ยวเดินทางมาลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก และปีนี้จังหวัดปทุมธานี ยังคงเน้นกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง การรณรงค์ต่อเนื่องให้คนไทยและนักท่องเที่ยวหันมาใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงตามแนวทางการลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้วยการเน้นใช้หลักการ 3R คือ “ใช้น้อย” (Reduce) การลดขนาดของกระทงที่ใช้ ลดจำนวนชิ้น ใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่งกระทง เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและช่วยลดปริมาณขยะ “ใช้ซ้ำ” (Reuse) การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้ม และสุดท้าย “แปรรูปใช้ใหม่” (Recycle) การนำกระทงที่เก็บรวบรวมมาใช้ประโยชน์ โดยกระทงจากวัสดุธรรมชาติจะนำมาใช้ในการหมักปุ๋ยต่อไป

กระทงจากฟางข้าว ทำจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติภูมิปัญญาของคนไทย และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากภูมิปัญญาที่นำฟางข้าวมาทำเป็นกระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยวิธีการต้มเยื่อและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการจัดดอกไม้แบบไทย แนวคิดข้างต้นจากความรู้ที่มีอยู่ ได้นำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยการนำฟางข้าวมาทำเป็นทุนลอย และกระดาษจากฟางข้าวนำมาทำกลีบบัวสวยๆ ตลอดวัสดุตกแต่งก็ยังทำมาจากกระดาษฟางข้าวทั้งสิ้น โดยจุดเด่น เป็นวัสดุเหลือใช้และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างดีเยี่ยม และเป็นภูมิปัญญาของคนไทย และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการใช้ฟางข้าวในแผ่นดินพ่อ มาทำประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์

โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นสถาบันที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี