Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์ลงเรือชมตลาดน้ำคลองดำเนินสะดวก

พลเอกประยุทธ์ลงเรือชมตลาดน้ำคลองดำเนินสะดวก

262
0
SHARE

 

 

เว็บไซต์รัฐบาล เผยแพร่

นายกรัฐมนตรีนั่งเรือชมการท่องเที่ยวทางน้ำ “ วิถีคลอง วิถีไทย” ณ คลองดำเนินสะดวก ต้นแบบเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำและประวัติศาสตร์ของไทย

 

วันนี้  (11 พ.ย. 62) เวลา 11.00 น. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึงวัดโชติทายการามและเข้ากราบสักการะหลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ (พระประธาน) นมัสการเจ้าอาวาสวัดโชติทายาการาม จากนั้นสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ก่อนลงเรือไปยังตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักและคลองดำเนินสะดวก เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” ชมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษและการผลิตผักผลไม้ไร้สารเคมีตามวิถีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนในพื้นที่และกล่าวถึงการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” ว่า รัฐบาลต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองดำเนินสะดวก ให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวทางน้ำ พัฒนาคลองสวย น้ำใส ชูจุดขายการท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตชุมชน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานพักผ่อนหย่อนใจ มีการนำเสนอสตอรี่หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมๆไปกับการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คู คลอง การเก็บขยะบริเวณลำคลอง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งคลอง เพื่อให้ลำคลองแห่งนี้ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรียังแนะนำให้มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือชมสวน เก็บผลไม้ในร่องสวน ชิมและซื้อผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรจากสวน เพื่อสร้างงานสร้างรายเสริมให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักและตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นศูนย์รวมการค้าขาย พืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรในท้องถิ่น พร้อมเดินทักทายนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง  โอกาสนี้ นายมนัส อัตวัฒนา  ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานริมฝั่งคลองตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ยังมอบภาพเหมือนนายกรัฐมนตรีที่วาดลงในเสื้อยืดสีขาว โดยมีข้อความเขียนว่า “โอ้….ดำเนินสะดวก รักเหลือเกินนะจ๊ะลุงตู่” ให้แก่นายกรัฐมนตรีด้วย หลังจากนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคต่อไป

………………………………

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

 

 

matemnews.com 

11 พฤศจิกายน 2562