Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์ถูดวัดข้อมือเทียบขนาดถุงยางอนามัยไซส์ 52 มิล

พลเอกประยุทธ์ถูดวัดข้อมือเทียบขนาดถุงยางอนามัยไซส์ 52 มิล

312
0
SHARE

 

 

Event  ริมทางเดินจากตึกๆทยคู่ฟ้า ไปตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรีฐบาล  เช้าวันอังคาร 19 พ.ย.2562 เพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี แวะชมและพูดระหว่างเดินจะไปประชุมครม.เพื่อเป็นการโปรโมทงานของหน่วยราชการต่างๆ  เริ่มจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณาสุข นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมรณรงค์กิจกรรม “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน (Safe Toilets for All) เนื่องในวันส้วมโลก ประจำปี 2562  พล.อ.ประยุทธ์ชมส้วมไปพูดไปด้วย  เชิญชวนให้ทุกคนร่วมใจ รักษาสุขอนามัย และคุณภาพของส้วมสาธารณะ

 

อันดับ 2 กรมควบคุมโรค  ร่วมกับสภากาชาดไทย มาประชาสัมพันธ์รณรงค์วันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธ.ค. 2562  ทั่วโลกจะร่วมกันรณรงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ การป้องกัน ลดการรังเกียจกีดกัน และเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีในปีนี้จัดขึ้นและถือโอกาสเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ภายใต้ธีม “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ (Communities make the difference)”

 

ระหว่างดกินชม  ตัวแทนชุมชนเพื่อยุติปัญหาเอดส์  และเป็นกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ ได้ขอวัดข้อมือของพล.อ.ประยุทธ์ เพื่อจำลองการวัดขนาดของถุงยางอนามัย ด้วยสายวัดกระดาษ  โดยสาวๆประเภท 2 พูดเสียงดังว่า “นายกรัฐมนตรีข้อมือใหญ่มากเลยนะคะ ใช้ถุงยางอนามัยขนาด 52 มิลลิเมตร” ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ พูดทันทีว่า

 

“ไม่ต้องใช้แล้วละมั้งรุ่นฉัน ไปวัดกับหนุ่มๆ จะดีกว่า  ขอให้ทุกคนใช้ถุงยางอนามัย เพื่อความปลอดภัยและต้องคำนึงถึงความสะอาด นายกฯ ก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคม ทุกฝ่ายต้องร่วมกันตั้งแต่ระดับนโยบาย สอดคล้องกับฝ่ายปฏิบัติ ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา  อันเป็นปัจจัยและอุปสรรคในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาได้คือความร่วมมือจากชุมชนและประชาชน ถ้าไม่ร่วมมือกันปัญหาทุกอย่างก็ทำไม่ได้ โดยในวันที่ 1 ม.ค. ปี 2563  รัฐบาล โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จะให้สิทธิประโยชน์จัดบริการยาเพร็พ (PrEP) ในการป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี  เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันเอชไอวี โดยทุกคนจะต้องมีความสะอาดในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง”

 

อันดับ 3 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมตรี พร้อมนายอธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร พร้อมนางแบบ เข้าพบนายกฯ เพื่อประชาสัมพันธ์”โครงการมหกรรมผ้าไหม…ไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่ 9″  ปีนี้มีดีไซน์เนอร์ชั้นนำนานาชาติที่คัดเลือกจากสถานทูต  เข้าร่วมโครงการมากกว่า 60 คน  และได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต มากถึง 71 คน ร่วมสวมชุดผ้าไหมไทยเดินแฟชั่นโชว์โดยพล.อ.ประยุทธ์จะเป็นประธานพิธีเปิดงาน  ในวันที่ 23 พ.ย.เวลา 18.00 น. ที่หอประชุมกองทัพเรือ   โอกาสนี้พล.อ.ประยุทธ์พูดกับคณะที่มา ว่า “ขอให้ช่วยกันทำสิ่ง ดีๆ แล้วเจอกันวันที่ 23 พ.ย.”

 

อันดับ 4 นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะ แล้วพูดว่า

“สังคมต้องช่วยกัน  อย่านิ่งดูดาย ครอบครัวใดที่มีความรุนแรงต้องช่วยกันดูแลว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ช่วยกันทำสิ่งดีๆและชักชวนสังคมให้กลับมาร่วมมือกันทุกอย่างก็แก้ปัญหาได้ รัฐบาลทำคนเดียวไม่ไหว ไม่มีใครที่ไหนทำได้ จึงขอให้ช่วยๆ กันลดความขัดแย้ง ในครอบครัวในสังคม และในบ้านเมืองด้วย เพราะขยายความขัดแย้งไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในเวลานี้”

 

matemnews.com 

19 พฤศจิกายน 2562