Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เปิดอย่างเป็นทางการ ทางปั่นจักรยาน เส้นทางชัฏป่าหวาย – สวนผึ้ง

เปิดอย่างเป็นทางการ ทางปั่นจักรยาน เส้นทางชัฏป่าหวาย – สวนผึ้ง

564
0
SHARE

 

 

เว็บไซต์  news.rbmeedee.com/

https://bit.ly/3442KSS

 

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทางกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ได้รายงานว่า นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดทางจักรยาน เส้นทางชัฏป่าหวาย – สวนผึ้ง ซึ่งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ – เหมืองผาปกค้างคาว ระยะทางทั้งสิ้น 9 กิโลเมตร โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำส่วนราชการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ปั่นจักรยานทดสอบเส้นทางไปกลับจากหน้าโรงพยาบาลสวนผึ้งถึงสะพานลำภาชี โดยทางจักรยานเส้นนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกที่จังหวัดราชบุรีได้ทำการก่อสร้างคู่ขนานไปกับถนน ซึ่งแยกจากถนนหลักเป็นทางเฉพาะของจักรยานทำให้มีความปลอดภัยแก่นักปั่นทุกระดับ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่จะใช้จักรยานในการสัญจรไปมา

 

สำหรับทางหลวงหมายเลข 3208 เป็นเส้นทางที่เชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งใน อ.สวนผึ้ง แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก จังหวัดราชบุรีจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในทางหลวงเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานที่จะมีพื้นที่ออกกำลังกาย ที่มีความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ดีจังหวัดราชบุรีเตรียมแผนขยายสะพานลำภาชีเป็นขนาดถนนสี่เลน และศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อขยายทางจักรยานใหม่แห่งนี้ ไปถึงทางจักรยานเดิมที่สร้างแล้วเพื่อให้มีความต่อเนื่องและครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ อ.สวนผึ้งต่อไป

matemnews.com 

20 พฤศจิกายน 2562