Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ผู้ช่วยหาเสียงของ“กรุงศรีวิไล” เงิน1000 บาทใส่ซองงานศพ + พวงหรีด –  กกต.ยื่นศาลฎีกาขอให้สั่งเลือกตั้งใหม่เขต 5 สมุทรปราการ

ผู้ช่วยหาเสียงของ“กรุงศรีวิไล” เงิน1000 บาทใส่ซองงานศพ + พวงหรีด –  กกต.ยื่นศาลฎีกาขอให้สั่งเลือกตั้งใหม่เขต 5 สมุทรปราการ

188
0
SHARE

 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ในเว็บไซต์  เมื่อบ่าย 20 พ.ย.2562 กกต.มีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่ และให้เนินคดีอาญาแก่ น.ส.สุภาภณ พันโนลิต ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561 มาตรา 73 วรรค 1(1) ประกอบกับมาตรา 158 และมาตรา 133

 

โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับคำร้องและกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต.ว่า “นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก” ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ หมายเลข 7 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

 

และผู้ถูกร้องที่ 1 น.ส.สุภาภรณ์ พันโนลิด ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 1

 

ผู้ถูกร้องที่เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้ถูกร้องที่ 3

 

จ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ถูกร้องที่ 4

 

ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ตามบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561 มาตรา 73 วรรค 1 และ 5 ประกอบกับ มาตรา 78 และมาตรา 80 กรณีให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่

 

Matemnews.com

20 พฤศจิกายน 2562