Home ข่าวทั่วไปรอบวัน มาตรา 151  สำหรับธนาธร  กกต.แจกข่าว – เริ่มสัปดาห์หน้า

มาตรา 151  สำหรับธนาธร  กกต.แจกข่าว – เริ่มสัปดาห์หน้า

271
0
SHARE

 

 

เอกสารข่าว  ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่เมื่อบ่าย 21 พ.ย.2562

 

เรื่อง  การดำเนินการกรณีมีการกล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

 

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2562ให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของ  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101(6) ประกอบมาตรา 98(3) เพราะเหตุเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 ก.พ.2562   อันเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อกกต.นั้นสำนักงาน กกต.จะเสนอให้ คณะกรรมการกกต. พิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  จะรวมถึง การแจ้งข้อกล่าวหา   และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 มาตรา 151 ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) กรณีผู้ใดรู้อยู่ว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต่อไป

 

โดยตามหลักการทั่วไปแล้ว คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน คงจะต้องนำผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ไปพิจารณาประกอบในสำนวนด้วย เพราะมีการวินิจฉัยว่านายธนาธรขาดคุณสมบัติ  ในการประชุมคณะกรรมการกกต.ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไป

 

 

matemnews.com 

21 พฤศจิกายน 2562