Home ข่าวทั่วไปรอบวัน นายกสภาเภสัชกรรมลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย

นายกสภาเภสัชกรรมลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย

138
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค จิราพร ลิ้มปานานนท์

(รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม  )

https://bit.ly/2L1r9ky

ขอลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย และขอแย้งการแถลงข่าวของท่านประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย

 

1.ขอแย้งว่าไม่ได้มีการลงมติอย่างชัดเจน ว่าผู้ใดเห็นด้วยหรือไม่ในแต่ละประเด็น แต่เป็นภาวะจำยอมในการรับมติ จึงไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็น มติเอกฉันท์ เพราะหากพิจารณาในการอภิปรายจะพบว่า ดิฉันยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดในการแบนสารทั้งสาม และยืนยันให้คงมติวันที่ 22 ต.ค.

 

2.ขอแย้งการแถลงข่าวที่ว่า ไกลโฟเสตไม่เป็นอันตราย เพราะกรรมการรวมทั้งดิฉันได้อภิปรายถึงผลเสียต่อสุขภาพและไม่สามารถจะจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริโภค จนพบปนเปื้อนทั้งในสิ่งแวดล้อม ผัก ผลไม้ และน้ำนมแม่

 

 

matemnews.com 

28 พฤศจิกายน 2562