Home ข่าวทั่วไปรอบวัน นายกสภาเภสัชกรรม  ตามฉีก  สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

นายกสภาเภสัชกรรม  ตามฉีก  สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

185
0
SHARE

 

จิราพร ลิ้มปานานนท์

https://bit.ly/2P7gTIT

 

เรียน คุณสุริยะ ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย

 

ดิฉันไม่ได้ร่วมร่างมติ เพียงได้กล่าวในที่ประชุมให้คงข้อ 1 ที่ขอให้แบนสารทั้งสาม ตามมติเมื่อ 22 ตค. ไว้ โดยขอให้ย้ายมาเป็นข้อ 2 จึงเดินไปที่ฝ่ายเลขา เพียงคนั้งเดียว และเมิ่อเห็นว่ามีหลายคนกำกับ จึงเดินกลับด้วยความหดหู่

 

ย้ำอีกครั้งว่า ในที่ประชุมไม่มีการลงมติ ไม่มีการนับองค์ประชุม ดังนั้น ในฐานะประธานจะไปแถลงข่าวอ้างเสียงมติเอกฉันท์ไม่ได้ ดิฉันขอยืนยันจุดยืนเดิมของดิฉันในการแบนสารทั้งสามชนิดมาโดยตลอด

(รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม )

 

 

matemnews.com 

29 พฤศจิกายน 2562