Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ทหารชั่วคราวคืออะไร   ทำไมต้องชั่วคราว

ทหารชั่วคราวคืออะไร   ทำไมต้องชั่วคราว

1155
0
SHARE

 

 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม   แถลงข่าว 1 พ.ย.2562กรณีมีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงกลาโหม เรื่องการรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2562 ว่า ประกาศดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าปฏิรูปกองทัพในระบบงานกำลังพล ที่ตราไว้ใน พ.ร.บ.กำลังสำรอง พ.ศ.2558  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเป็นทหาร หรือมีรายชื่อในบัญชีกำลังสำรอง สามารถสมัครเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ซึ่งทุกเหล่าทัพจะประกาศรับสมัครต่อไป โดยการหมุนเวียนกำลังพลสำรองเข้ามาเสริมกำลังประจำการที่อยู่ระหว่างปรับลดลง จะสามารถลดภาระงบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะงบประจำด้านกำลังพล  กำลังพลสำรองถือเป็นกำลังทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ในการหมุนเวียนคนหนุ่มเข้ามาอยู่ในระบบบัญชีการเตรียมกำลังคนของประเทศตามห้วงอายุที่กำหนด เพื่อสนับสนุนระบบเตรียมความพร้อมของประเทศ หากเกิดภัยคุกคามที่ต้องใช้กำลังขนาดใหญ่ และสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนกันเองยามเกิดภัยทางธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

matemnews.com 

1 ธันวาคม 2562