Home ข่าวทั่วไปรอบวัน แจกกล้วยให้ ส.ส.ฝ่ายค้าน 20 คน

แจกกล้วยให้ ส.ส.ฝ่ายค้าน 20 คน

313
0
SHARE

 

 

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แถลงข่าวที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย เมื่อตอนเช้า 4 ธ.ค.2562 ว่า

 

“วันนี้ เวลา 10.00 น.จะมีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรค เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งพรรคฝ่ายค้านยังยืนยันในจุดยืนเดิมคือ หากฝ่ายรัฐบาลยังยืนยันที่จะมีการให้นับคะแนนใหม่ และนับองค์ประชุมใหม่ในญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากประกาศ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ตามมาตรา 44 ส.ส.ฝ่ายค้าน จะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม  มีการเคลื่อนไหวจากฝ่ายรัฐบาลในการพยายามล็อบบี้ฝ่ายค้าน เพื่อให้ ส.ส.ฝ่ายค้าน มาร่วมเป็นองค์ประชุมของสภา ทั้งๆ ที่องค์ประชุมสภา เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลโดยตรง โดยเวลานี้ มีการพยายามยื่นข้อเสนอด้วยการแจกกล้วยให้ ส.ส.ฝ่ายค้าน 20 คน ด้วยเงินจำนวนแปดหลักต่อคน ซึ่งในพรรคฝ่ายค้านจะมีการตรวจสอบต่อไป  สถานการณ์ขณะนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจ เพราะมีการทำลายวัฒนธรรมทางการเมือง และประชาธิปไตย หากมีการตีความข้อบังคับเพื่อให้มีการลงคะแนนใหม่ทุกครั้ง จะทำให้เสียเวลาของสภา เพราะต้องนับองค์ประชุมทุกครั้ง เวลานับองค์ประชุมทุกครั้งรัฐบาลก็เสียวทุกครั้ง ทำให้สภาเดินหน้าไม่ได้ หากเป็นแบบนี้ต่อๆ ไปจะไปเข้าทาง ฝ่ายที่ต้องทำลายประชาธิปไตย”

 

matemnews.com

4 ธันวาคม 2562