Home ข่าวทั่วไปรอบวัน หมายความว่าไง  — ปารีณาคืนที่ให้ สปก.682 ไร่ แล้วบันทึกทิ้งปริศนา ““ขอสงวนการใช้สิทธิเป็นอันดับแรก  ตามที่กฎหมายกำหนด และยินดีเข้าให้ถ้อยคำ และให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทุกประการ”

หมายความว่าไง  — ปารีณาคืนที่ให้ สปก.682 ไร่ แล้วบันทึกทิ้งปริศนา ““ขอสงวนการใช้สิทธิเป็นอันดับแรก  ตามที่กฎหมายกำหนด และยินดีเข้าให้ถ้อยคำ และให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทุกประการ”

736
0
SHARE

 

 

ตั้งแต่เช้า 7 ธ.ค.2562  คนงานในฟาร์มไก่เชสาสน 2 ของปารีณา  ท้องที่หมู่ 6 รางบัว จอมบึง ราชบุรี ได้เก็บของใช้ส่วนตัวขึ้นหลายชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ทำงานหลายอย่าง แล้วทยอยอออกมาจากฟาร์ม  มีคณะนักข่าวรอทำข่าวอยู่หน้าฟาร์มจำนวนมาก    โดย น.ส.ปารีณา ได้เขียนหนังสือมอบอำนาจให้ นายสมใจ สระทองเรียบ ผู้ดูแลฟาร์มไก่ นำเอกสารส่งมอบพื้นที่ดินเขาสนฟาร์มไก่ 682 ไร่  คืนให้กับรัฐ มอบให้กับ ร.อ.ธรรมนัส มีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งเสริม เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) และ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นพยาน  แล้วนายสมใจ ได้พาร.อ.ธรรมนัส พร้อมด้วยคณะและสื่อมวลชน เข้าไปตรวจพื้นที่ภายในฟาร์ม โดยยังไม่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างใดๆ

 

แล้ว ร.อ.ธรรมนัส แถลงแก่คณะนักว่า วันนี้ที่ลงมารับมอบพื้นที่คือเนื่องจาก น.ส.ปารีณา ได้ทำหนังสือส่งมอบคืนที่ดินทั้งหมดให้ทางเลขา ส.ป.ก. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และวันนี้ตนได้มาราชการที่จังหวัดราชบุรี จึงได้ถือโอกาสเข้ามารับมอบคืนพื้นที่ด้วยตนเอง หลังจากนี้การดำเนินการต่อไปคือ ทาง ส.ป.ก.จะดำเนินการตามที่ผู้ครอบครองร้องขอมา  ส.ป.ก.ไม่ได้ขับไล่ เป็นการที่ทางผู้ครอบครองได้ยินยอมที่ส่งมอบคืนพื้นที่เอง  ประเด็นถามว่าจะมีการดำเนินคดีกับ น.ส.ปารีณาหรือไม่ ขอเรียนว่า ทาง ส.ป.ก.ไม่มีการดำเนินคดีใดๆ กับทางน.ส.ปารีณา  เนื่องจากมีการครอบครองมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เราได้รับมอบที่ดินมาจากกรมป่าไม้พร้อมผู้ครอบครอง ในกรณีนี้จึงถือว่าการที่น.ส.ปารีณาส่งมอบที่ดินคืนหลวง   ถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ ในส่วนของ ส.ป.ก.ก็จะดำเนินการรับพื้นที่ทั้งหมดคืนมาเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรผู้ทำกิน และผู้ที่ไร้ที่อยู่ ผู้เดือดร้อนต่อไป  ในเมื่อทางคุณปารีณา ทำหนังสือถึงเลขา ส.ป.ก.ขอคืนพื้นที่ดินทั้งหมดที่ตัวเองเข้าใจว่า เป็นพื้นที่การเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น หรือ ภบท.5 แต่ข้อเท็จจริงมันเป็นพื้นที่ของทาง ส.ป.ก. ในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่า เราไม่เอาความผิด แต่เราต้องดูว่ากฎหมายของ ส.ป.ก.ว่าด้วยอะไร เราต้องทำตามกฎหมาย ไม่ใช่เราละเว้นไม่ปฏิบัติ ไม่บังคับใช้กฎหมายกับใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ …เราใช้เหมือนกันหมด ที่ดินแปลงอื่นก็เช่นกันหากครอบครองมาก่อนการประกาศการปฏิรูปที่ดิน เราก็ใช้เหมือนกันหมด ส่วนกรณีดื้อไม่ยอมคืนเราก็จะใช้ มาตรา 44 ในการยึดคืนเหมือนกันทุกคน ตรงนี้เราจึงไม่มองว่าทางปารี เป็นการเข้ามาบุกรุกพื้นที่ของ ส.ป.ก. เพราะอยู่มาก่อน

 

 

สำหรับหนังสือขอคืนพื้นที่ของน.ส.ปารีณา จำนวน 29 แปลง มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยข้าพเจ้า น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บริเวณ หมู่ที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และข้าพเจ้าได้ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอคืนพื้นที่ตาม ภ.บ.ท.5 ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอสงวนการใช้สิทธิเป็นอันดับแรก  ตามที่กฎหมายกำหนด และยินดีเข้าให้ถ้อยคำ และให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทุกประการ

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ไม่มีผู้ใดเข้าใจ และยังไม่มีใครอธิบายตรงที่ปารีบันทึกว่า  “ขอสงวนการใช้สิทธิเป็นอันดับแรก  ตามที่กฎหมายกำหนด และยินดีเข้าให้ถ้อยคำ และให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทุกประการ” หมายความว่าอย่างใด

 

 

 

 

Matemnews.com

7 ธันวาคม 2562