Home ข่าวทั่วไปรอบวัน คนเดินบนทางเท้ากรุงเทพฯ “ความชอกช้ำ”ใกล้เข้ามาทุกขณะ

คนเดินบนทางเท้ากรุงเทพฯ “ความชอกช้ำ”ใกล้เข้ามาทุกขณะ

314
0
SHARE

 

 

คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ที่มี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน  มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 ที่ศาลาว่าการ กทม.เมื่อตอนเช้า 13 ธ.ค.2562 พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัฒนาพื้นที่จุดส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนข้าวสาร เขตพระนคร  มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา 2 เรื่อง คือ

 

การขยายเวลาในการค้าของผู้ค้าถนนข้าวสาร ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้ทำการค้าในเวลา 09.00-24.00 น.และอาจมีการส่งเสริมให้เป็นถนนแห่งวัฒนธรรม เปิดขายทุกวันจันทร์ โดยจะเร่งเสนอให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจรเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนวันที่ 22 ธ.ค.62 จะมีการเปิดตัวโครงการถนนคนเดินของรัฐบาลในระดับประเทศต่อไป

 

ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ค้าในถนนข้าวสารตามบัญชีสำรวจ พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น 234 ราย มอบหมายให้สำนักเทศกิจเพิ่มเติมในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ค้าให้เข้มข้นกว่าเดิม เน้นให้ประโยชน์กับผู้ที่มีรายได้น้อยได้ทำการค้า และไม่มีการผูกขาด จะกำหนดเป็นช่วงเวลาในการถือครองแผงค้า เมื่อครบระยะเวลาก็จะมีการจับสลากใหม่เพื่อความเป็นธรรม อาจจะพิจารณาจากผู้ค้ารายเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบถนนข้าวสารก่อน

 

ได้พิจารณาจุดผ่อนผันในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แต่ผู้ค้าต้องมีคุณสมบัติตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อาทิ เมื่อตั้งแผงค้าแล้วต้องเหลือความกว้างทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตร ไม่กระทบกับการจราจร หรือคนที่สัญจรบนทางเท้า มีความสะอาด มีรูปแบบร้านค้าที่สวยงามเหมาะสมกับภูมิทัศน์ และต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆ โดยอาจจะพิจารณาจากการมีบัตรสวัสดิการของรัฐ หรือพิจารณาจากการเสียภาษี รวมถึงการปรับราคาค่าธรรมเนียมแผงให้เหมาะสมกับทำเลที่ตั้ง มอบหมายให้สำนักเทศกิจจัดตั้งคณะอนุกรรมการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในกรุงเทพมหานคร จะมีการเชิญทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งปรับปรุงยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นใหม่

 

matemnews.com 

13 ธันวาคม 2562