Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ข่าวดี!เกาหลีใต้ปลดล็อกแบล็กลิสต์ ผีน้อย กลับไทยไม่ผิดกม.ถึง30มิ.ย.63

ข่าวดี!เกาหลีใต้ปลดล็อกแบล็กลิสต์ ผีน้อย กลับไทยไม่ผิดกม.ถึง30มิ.ย.63

374
0
SHARE

วันที่ 14 ธ.ค.62 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ระบุ ทางการเกาหลีใต้ได้ปลดล็อกแบล็กลิสต์ แรงงานไทยในเกาหลีใต้ ที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายหรือผีน้อย สามารถเดินทางกลับไทยโดยไม่ผิดกฎหมายได้ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้แรงงานไทยกลับเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากไม่มารายงานตัวเข้าสู่ระบบการปลดแบล็กลิสต์ตามกำหนด วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางการเกาหลีจะส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจกวาดล้างแรงงานไทยที่ผิดกฎหมาย

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลของ สนร.เกาหลีใต้ แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เปิดให้รายงานตัวกลับโดยสมัครใจ โดยไม่เสียค่าปรับ และไม่ห้ามเดินทางเข้าประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะต้องจ่ายค่าปรับ ตามที่กฎหมายกำหนด  เมื่อรายงานตัวเดินทางกลับ โดย 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 จะเสียค่าปรับ 30%

ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะเสียค่าปรับ 50%

ผู้ที่ถูกจับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จ่ายค่าปรับตามระยะเวลาที่อยู่เกินวีซ่า

ขณะที่ผู้ที่ถูกจับ และอยู่เกินวีซ่า 3 ปีขึ้นไป จะเสียค่าปรับ 20 ล้านวอน (เท่ากับ 513,774.00 บาทไทย)

โดยผู้ที่จ่ายค่าปรับก่อนกลับประเทศ ไม่ห้ามเดินทางเข้าประเทศ (ตม.จะตรวจสอบก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศ)

ส่วนผู้ที่เดินทางกลับ และไม่จ่ายค่าปรับ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 จะห้ามเข้า 1-10 ปี

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะห้ามเข้า 3-10 ปี และตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

นายจ้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม หากสมัครใจแจ้งการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย จะไม่ต้องจ่ายค่าปรับ และอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายได้ชั่วคราว

“ รัฐบาลให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเข้มงวดและจริงจัง เพราะเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับค่าจ้างสูงประมาณ 45,644 บาทต่อเดือนในกรณีทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนายจ้างเกาหลีมีความต้องการจ้างแรงงานไทย เนื่องจากมีฝีมือและมีวินัย อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงานจะมีมาตรการรองรับแรงงานกลุ่มดังกล่าวให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด กับบริษัทและนายหน้าที่หลอกลวง ” นายสุชาติฯ กล่าว