Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ‘พิชัย  นริพทะพันธุ์’ ใช้จุดตาย “เศรษฐกิจแย่”กระตุ้นคนไทยออกมาวิ่งไล่ลุง 12 มกราฯ

‘พิชัย  นริพทะพันธุ์’ ใช้จุดตาย “เศรษฐกิจแย่”กระตุ้นคนไทยออกมาวิ่งไล่ลุง 12 มกราฯ

1347
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค  พิชัย  นริพทะพันธุ์

https://bit.ly/38F5mJs

 

 

ถ้าประชาชนไม่พอใจภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สุดขีด  อยากให้ประชาชนพากันออกมาแสดงพลังกันมากๆในการ “วิ่งไล่ลุง” วันที่ 12 มกรานี้

 

matemnews.com 

15  ธันวาคม 2562