Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประธานบริษัท ไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลีกภัย

ประธานบริษัท ไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลีกภัย

477
0
SHARE

 

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  ที่ห้องรับรองชั้น 2 ตึกควง อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ นายจาง จงเหยียน ประธานบริษัท ไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

 

โดยบริษัท ไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ป เป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก อีกทั้งเป็นกำลังหลักของการก่อสร้างทางรถไฟในประเทศจีน โดยมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ พัฒนาปรับปรุง ขยายและเชื่อมต่อทางรถไฟ รวมระยะทางแล้วกว่า 90,000 กิโลเมตร

บริษัท ไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ป ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับตลาดไทย รวมถึงมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งยวดในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทย จึงเน้นไปที่งานโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย จีน-ไทย โครงการรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม สายสีแดง และโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังชนะการประมูลโครงการก่อสร้างโรงเรียนประถมศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย-การเคหะแห่งชาติจำนวน 8 โครงการ รวมมูลค่าสัญญาเป็นเงิน 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเดียวกัน บริษัท ไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ป ดำเนินกิจการอยู่บนพื้นฐานการใส่ใจต่อสังคมโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ในต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทรารามที่ยากจนจำนวน 20 คน อีกทั้งในต้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมเมืองพัทยาที่มือร่วมกับเมืองซีอาน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า  มีความยินดีที่บริษัท ไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้มาอวยพรปีใหม่ อีกทั้งยังกล่าวด้วยว่ายินดีที่บริษัท ไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ป เข้ามาแสดงความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทย เป็นความประสงค์ดีที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาส่งเสริมพัฒนาการขนส่งในประเทศไทยให้มีบทบาทมากขึ้น ถือเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าหากว่าบริษัทไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ปมาพัฒนาสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทย ข้าพเจ้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท ไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ปจะสามารถมีโอกาสร่วมงานกับรัฐบาลไทยและหน่วยงานท่องถิ่นต่างๆเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆและโครงการที่เกี่ยวข้อง

นายจาง จงเหยียน กล่าวว่า บริษัท ไชน่า เรลเวย์กรุ๊ปมีความสนใจอย่างยิ่ง และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากรัฐบาลไทยและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะได้เสริมสร้างความร่วมมือ อีกทั้งร่วมกันผลักดันพัฒนา โครงการรถไฟจีนไทย โครงการรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟใต้ดินในกรุงเทพมหานครรวมถึงโครงการที่พักอาศัยต่างๆ

ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการก่อสร้างโครงการ One Belt One Road หรือ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยได้รับการผลักดันและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งกว่านั้นประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางด้านงานเทคนิค อีกทั้งประเทศจีนและประเทศไทยเป็นมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิด มีความผูกพันติดต่อกันยาวนานจึงมีความประสงค์และปรารถนาที่จะสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและรัฐวิสาหกิจ ในโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการ การคมนาคม เพื่อนำไปสู่การสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ยกระดับงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

 

matemnews.com 

18  ธันวาคม 2562