Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สธ.ห่วงสุขภาพพระสงฆ์ แนะ สวมหน้ากากอนามัยขณะบิณฑบาต

สธ.ห่วงสุขภาพพระสงฆ์ แนะ สวมหน้ากากอนามัยขณะบิณฑบาต

328
0
SHARE

กระทรวงสาธารณสุข โดยรพ.สงฆ์ กรมการแพทย์ ห่วงสุขภาพพระสงฆ์ช่วงฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากอนามัยขณะบิณฑบาต พร้อมชวนพุทธศาสนิกชนถวายหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการทำบุญและร่วมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อีกทาง

วันที่ 23 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ว่า ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมา ซึ่งเริ่มมาจากผลของไฟป่าในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบกับฝนทิ้งช่วงและต่อเนื่อง รวมทั้งมีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ฤดูหนาว และอากาศนิ่ง ทำให้ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กรมควบคุมมลพิษวัดในเขต กทม.และปริมณฑลเพิ่มสงูขึ้นเรื่อยๆ

จากข้อมูลของโรงพยาบาลสงฆ์พบว่ามีพระภิกษุได้รับผลกระทบต่อสุขภาพมีอาการอาพาธเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ อาการหอบกำเริบในโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด หลอดลมอักเสบติดเชื้อ และภาวะปอดอับเสบ ส่งผลให้ผู้พระสงฆ์อาพาธต้องนอนโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว คือ จากเดิมเฉลี่ย 5 รายต่อเดือน (เมษายน- กันยายน 2562) มาเป็น 11 รายต่อเดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) โดยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการหอบกำเริบในโรคหลอดลมอดุกั้นเรื้อรังและหอบหืด เนื่องจากการสูดควัน และฝุ่น PM 2.5 ในช่วงบิณฑบาตตามท้องถนน ชุมชนตลาด โรงงานต่างๆ ทุกวัน รวมถึงการนั่งยานพาหนะที่เปิดโล่ง เช่น การนั่งซ้อนมอเตอรไซค์ รถตุ๊กตุ๊ก รถไฟและนอกจากนี้ยังพบว่าพระภิกษุมีอาการหอบกำเริบ ภายหลังการประกอบกิจสงฆ์ และงานต่างๆ ภายในวัด เช่น การจุดธูป การกวาดขยะมูลสัตว์ที่มีจำนวนมากในวัด การเผาขยะมูลฝอย การเผาศพ การก่อสร้างในวัด และไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันเช่นหน้ากากอนามัย

จึงนับได้ว่าพระภิกษุสามเณรเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจยังไม่ได้การรณรงค์ และดูแลให้ความสำคัญในภาพรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงพยาบาลสงฆ์มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำทุกครั้ง ที่ผู้ป่วยมารับบริการผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพในพระภิกษุอาพาธ โรคปอดเรื้อรัง รวมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามัย บริการส่งยาโรค ประจำตัวไปทางไปรษณีย์ การออกหน่วยเยี่ยมตามวัดต่าง ๆ ในช่วงที่มีสถานการณ์ค่าฝุ่นเกินเกณฑ์

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้พระสงฆ์ที่บิณฑบาต รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ตักบาตรตอนเช้าสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ฝุ่น PM 2.5 และขอเชิญชวนประชาชนทำบุญด้วยการถวายหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อีกทาง หากมีข้อสงสัยหรืออาการผิดปกติจากการได้ร้บควันฝุ่น PM2.5 สามารถปรึกษาได้ที่โทร. 0-2354-4305 ต่อ 5213 ในวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.00- 12.00 น. หรือโทร 0-2354-4305 ต่อ 5121 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง