Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อสูรสงครามของโลก ก็จับจ้องมองอยู่อย่างตาไม่กระพริบ

อสูรสงครามของโลก ก็จับจ้องมองอยู่อย่างตาไม่กระพริบ

296
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค Paisal Puechmongkol

https://bit.ly/36YEaUv

ได้เห็นข่าว เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ งดการไต่สวนเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ แล้ว

ประมาณสถานการณ์ทางการเมืองได้ดังนี้

1 ช่วงระยะเวลาการยุบพรรคน่าจะเกิดขึ้น ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

2ผลของเรื่องนี้คงเป็นดังที่ คนกลุ่มหนึ่งเคยออกข่าวมาโดยลำดับแล้วว่าพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบแน่นอน

3 ความเสี่ยงทางการเมืองในสภาของรัฐบาล เรื่องกฎหมายงบประมาณและการอภิปรายไม่ไว้วางใจคงจบไปแล้ว เรือเหล็กน่าจะแล่นฉิวโลด ไปจนครบเทอม

4 เสียงของรัฐบาลคงจะเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 280 และ 300 ดังที่เคยประมาณการไว้ในเร็วๆนี้

5 สถานการณ์ทางการเมืองข้ามพ้นเกมในสภาไปแล้ว ต้องจับตา เกมงานมวลชนที่กำลังระดมพลเผชิญหน้ากันในวันที่ 12มกรา

จึงน่าจับตาอย่างยิ่ง พระเอกอาจปรากฏตัว แต่ในขณะเดียวกันอสูรสงครามของโลก ก็จับจ้องมองอยู่อย่างตาไม่กระพริบ

 

matemnews.com 

22  ธันวาคม 2562