Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 336 บาทจริงๆก็ได้แค่ 2 จังหวัด

ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 336 บาทจริงๆก็ได้แค่ 2 จังหวัด

293
0
SHARE

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 ธ.ค.2562  เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

 

เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)

 

ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามกฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน

 

ทั้งนี้ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 336 บาท ใน จ.ชลบุรีและภูเก็ต ,

 

วันละ 335 บาท จ.ระยอง ,

 

วันละ 331 บาท ในกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

 

วันละ 330 บาท ในจ.ฉะเชิงเทรา

 

มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

matemnews.com 

29 ธันวาคม 2562