Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ศปถ.เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย 2 วันแรกดับแล้ว 109 คน

ศปถ.เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย 2 วันแรกดับแล้ว 109 คน

419
0
SHARE

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (ศปถ.) รายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในรอบ 24 ชั่วโมง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2562

การเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 28 ธันวาคม 2562 รวม 510 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดลำปาง 21 ครั้ง รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครปฐม 17 ครั้ง และจังหวัดอุตรดิตถ์ 16 ครั้ง ผู้เสียชีวิต จำนวน 66 คน

สถิติสะสม (27-28 ธันวาคม 2562) รวม 2 วัน จำนวนครั้งอุบัติเหตุสะสม (27-28 ธันวาคม 2562) รวม 974 ครั้ง เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (988 ครั้ง) ลดลง 14 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 33 ครั้ง รองลงมา ได้แก่ จังหวัดลำปาง 32 ครั้ง, จังหวัดเชียงราย และนครศรีธรรมราช 27 ครั้ง

ข้อมูลสถิติวันที่ 2 ของช่วงควบคุมเข้มข้น (28 ธันวาคม 2562) ผู้เสียชีวิต จำนวน 109 คน เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 113 คน ลดลง 4 คน

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และนครสวรรค์ 6 คน รองลงมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 5 คน จังหวัดนครราชสีมา, น่าน, บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขันธ์, สงขลา 4 คน ผู้บาดเจ็บ จำนวนรวม 993 คน

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 37 คน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดลำปาง 36 คน และจังหวัดเชียงราย 29 คน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ปีใหม่ 2563 สถิติสะสม (27-28 ธันวาคม 2562) อันดับ 1 ดื่มแล้วขับ รองลงมา ขับรถเร็วเกินกำหนด และอันดับ 3 ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

ที่มา ช่อง 7