Home ข่าวทั่วไปรอบวัน 7 วันอันตรายเข้าวันที่ 3 พบอุบัติเหตุลดลง 17% เชียงใหม่-นครปฐม ครองแชมป์

7 วันอันตรายเข้าวันที่ 3 พบอุบัติเหตุลดลง 17% เชียงใหม่-นครปฐม ครองแชมป์

521
0
SHARE

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รายงานอุบัติเหตุ (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563) ประจำวันที่ 29 ธ.ค.63 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของช่วงควบคุมเข้มข้น ว่า มีจำนวนอุบัติเหตุรวม 531 ครั้ง เทียบกับวันเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีอุบัติเหตุลดลง 112 ครั้ง คิดเป็น 17.42 %

จังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จ.นครปฐม คือ 25 ครั้ง รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 18 ครั้ง และจังหวัดเลย 17 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 47 ราย ผู้บาดเจ็บจำนวน 560 ราย

สำหรับสถิติสะสมตั้งแต่วันที่ 27-29 ธ.ค.62 รวม 3 วัน มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุรวม 1,504 ครั้ง เทียบกับปีที่แล้ว 1,631 ครั้ง ลดลง 127 ครั้ง คิดเป็น 7.79 % รวม 3 วัน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 159 ราย และผู้บาดเจ็บ จำนวน 1,549 ราย

ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก ตลอด 3 วัน คือ ดื่มแล้วขับ คิดเป็น 32.58 % ขับรถเร็วเกินกำหนด 28.72% และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 0.60 %