Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เตรียมตัวให้ดี!! กองทัพบก เตรียมเรียกกำลังสำรองเข้ารับราชการทหารปี 2563

เตรียมตัวให้ดี!! กองทัพบก เตรียมเรียกกำลังสำรองเข้ารับราชการทหารปี 2563

2074
0
SHARE

วันที่5 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพบก จะทำการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563 โดยเรียกกำลังพลสำรองประเภท นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน, นายทหารประทวนกองหนุน และพลทหารกองหนุน ที่มีรายชื่อในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยกำลังพลสำรอง

เพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร เพื่อตรวจสอบ และเพื่อปฏิบัติราชการ รวมทั้งการจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ติดตามต่อไป แต่ที่ควรทราบไว้ก่อนก็คือ …

๑. กำลังพลสำรองที่ได้รับ “คำสั่งเรียกพล” ขอให้ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในเอกสาร

๒. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบก (ต้นสังกัด) หรือสำนักงานสัสดีกรุงเทพฯ/จังหวัด, หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ในพื้นที่ภูมิลำเนาทหาร

๓. กำลังพลสำรองผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืน ไม่มา หรือมาแต่ไม่เข้ารับราชการทหาร จะมีความผิดและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรอง หรือกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต่อศาลทหาร หรือศาลพลเรือน แล้วแต่กรณี

Cr.กองทัพบก