Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ผู้ว่าฯอัศวินสั่งทุกโรงเรียนกทม.ให้นักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังร้องเพลงชาติหน้าเสาธงทุกเช้า

ผู้ว่าฯอัศวินสั่งทุกโรงเรียนกทม.ให้นักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังร้องเพลงชาติหน้าเสาธงทุกเช้า

786
0
SHARE

 

 

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประชุม ครั้งที่ 2/2563 บ่ายวันที่ 20 ม.ค.2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นประธานการประชุม เลิกแล้วแถลงข่าว

 

“กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการเคารพรักชาติ ศาสตร์ และกษัตริย์ จึงได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนจัดให้นักเรียนมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในช่วงเช้าหลังจากเคารพธงชาติ  เนื่องจากที่ผ่านมาจะเห็นว่าเคยมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แต่ปัจจุบันจะไม่ค่อยมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จึงเห็นควรปลูกฝังให้เด็กนักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากการเคารพธงชาติทุกวัน เพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ และเคารพรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่วนเวลาอื่นก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 63 เป็นต้นไป”

 

 

matemnews.com 

20 มกราคม 2563