Home ข่าวทั่วไปรอบวัน น่ากลุ้มใจเป็นอย่างยิ่ง  รัฐบาลจะแจกเงินให้คนต่างชาติมาเที่ยวไทย “ชิมช็อปใช้”

น่ากลุ้มใจเป็นอย่างยิ่ง  รัฐบาลจะแจกเงินให้คนต่างชาติมาเที่ยวไทย “ชิมช็อปใช้”

366
0
SHARE

 

 

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย  แถลงข่าวประเด็นรัฐบาลมีแนวคิดจะพิจารณามาตรการ “ชิม ช้อป ใช้ อินเตอร์” หรือการแจกคูปองเงินให้ต่างชาติเที่ยว มาใช้กระตุ้นการท่องเที่ยว ชดเชยบาทแข็งตามข่าว ว่า

 

“ไม่น่าเชื่อว่าแนวคิดการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครั้งๆ จะลามไปสู่การแจกเงินให้ต่างชาติมาเที่ยว  มาตรการสารพัดแจกในที่สุดก็ถูกดัดแปลงเป็นการเอาภาษีคนไทยไปแจกเงินจ้างต่างชาติมาเที่ยวไทย  มาตรการสารพัดแจกเหล่านี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเลย แจกหมด ก็หมดไป แล้วเขาก็เลิกมาเที่ยว แล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิม แต่ที่หายไปคือเงินภาษีประชาชน เรื่องบาทแข็ง ก็ต้องแก้ที่เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่หนึ่ง แล้วก็ไปแก้อีกที่หนึ่ง การแจกเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยใช้มาตรการด้านราคาเป็นตัวดึงดูดการท่องเที่ยว ผลลัพธ์ของมันคือการได้มาแต่นักท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านราคาสูง นั่นก็คือ นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการใช้จ่ายต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เราอยากได้น้อยสุด มีตัวคูณทางเศรษฐกิจที่ต่ำสุด   ไม่ใช่ทางออก เป็นการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีคนไทย ที่ไม่ชาญฉลาด น่ากลุ้มใจเป็นอย่างยิ่ง หากจะใช้มาตรการด้านราคาจริง มาตรการเหล่านั้น ต้องเอางบประมาณใส่มือคนไทย สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้สามารถให้บริการในราคาที่ถูกลง เพื่อไปดึงดูดการท่องเที่ยวอีกทอดหนึ่ง ไม่ใช่เอาเงินไปจ้างนักท่องเที่ยวในลักษณะนี้ เช่น การสนับสนุนด้านต้นทุนจากภาครัฐให้กับโรงแรมของคนไทย โดยสร้างเงื่อนไขดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่ไทยนานขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่พักหลายๆ คืน ขึ้นไป เพิ่มสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว อยู่ไทยนานขึ้น ใช้จ่ายในเมืองไทยนานขึ้น และโรงแรมคนไทยก็ได้ประโยชน์นานขึ้น 10 ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเอเชียมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเยอะ และตอบสนองดียิ่งต่อการจัดนิทรรศการ เทศกาลกีฬาขนาดใหญ่ ในการท่องเที่ยว รัฐบาลควรสนับสนุนการจัดงานเหล่านี้ นักท่องเที่ยวเอเชียยังนิยมกิจกรรมท่องเที่ยวในลักษณะที่อิงกับสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้น  มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ คือ Bana Hills ที่เวียดนาม Gardens by the Bay ที่สิงค์โปร เป็นต้น รัฐบาลควรใช้งบประมาณสนับสนุนการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะนี้มากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างรายได้ในระยะยาว ยังช่วยเรื่องการกระจายความเจริญด้วย  ผมอยากให้รัฐบาลคิดเยอะๆ ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ก่อนจะทำมาตรการต่างๆ ควรมุ่งที่จะทำในสิ่งที่มันสร้างรายได้ได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่เอาเงินไปซื้อ เอาไปแจก ต่อลมหายใจในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ อย่าติดนิสัยการแจกในประเทศ ไปไกลถึงการแจกให้ต่างชาติเลย”

 

matemnews.com 

24 มกราคม 2563