Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย  โดนผบ.ตร.ย้ายเข้ากรุชั้น 20 สตช.

พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย  โดนผบ.ตร.ย้ายเข้ากรุชั้น 20 สตช.

884
0
SHARE

 

 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 28/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2563 เรื่องข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการ

 

เพื่อให้การปฎิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และข้อ 8(1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฎิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฎิบัติราชการที่ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฎิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

 

Matemnews.com 

24 มกราคม 2563