Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ประชาชนไม่มั่นใจเลย  – รัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ได้

ประชาชนไม่มั่นใจเลย  – รัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ได้

398
0
SHARE

 

 

 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประกาศในเว็บไซต์  เช้า 26 ม.ค.2563 ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,376 คน ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2563 หัวข้อ

 

“ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5”

 

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 หลังจากเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นยังคงน่าเป็นห่วง ในหลายพื้นที่พบปริมาณเกินมาตรฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน สรุปผลได้ดังนี้

 

 

1.ประชาชนติดตามข่าวสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มากน้อยเพียงใด?

 

อันดับ 1 ติดตามเป็นประจำทุกวัน 55.09%

 

เพราะสถานการณ์รุนแรง เข้าขั้นวิกฤต กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อยากรู้ค่าฝุ่นละอองในแต่ละวันว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ฯลฯ

 

 

อันดับ 2 ติดตามบ้างเป็นบางวัน 35.03%

 

เพราะอยากรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ฯลฯ

 

อันดับ 3 ไม่ค่อยได้ติดตาม 8.00%

 

เพราะทำให้รู้สึกเครียด กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่อยากรับรู้ข้อมูลมากเกินไป ฯลฯ

 

อันดับ 4 ไม่ได้ติดตามเลย 1.88%

 

เพราะไม่มีเวลา ต้องทำงาน ไม่อยากรู้ สนใจเรื่องปากท้องมากกว่า ฯลฯ

 

2.ประชาชนรู้สาเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5 หรือไม่?

 

อันดับ 1 รู้ 84.30%

 

สาเหตุ คือ เกิดจากตัวเราเอง การก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ควันจากท่อไอเสียของรถที่มีจำนวนมากในท้องถนน การเผาไหม้ต่างๆ เช่น เผาป่า เผาหญ้า เผาขยะ อาหารปิ้ง ย่าง สภาพอากาศแปรปรวน ป่าไม้ลดลง ฯลฯ

 

อันดับ 2 ไม่รู้ 15.70%

 

เพราะไม่สนใจ เป็นฝุ่นทั่ว ๆ ไป ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ฯลฯ

 

3.ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มีผลกระทบในเรื่องใดบ้าง?

 

อันดับ 1 สุขภาพร่างกาย ระบบทางเดินหายใจ สมอง 94.45%

 

อันดับ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 22.65%

 

อันดับ 3 การดำเนินชีวิตประจำวัน การทำกิจกรรมนอกบ้าน 12.94%

 

อันดับ 4 สภาพอากาศ ทัศนวิสัยในการมองเห็น 10.17%

 

อันดับ 5 สุขภาพจิต อารมณ์ 4.31%

 

4.ประชาชนมีวิธีการที่จะไม่ให้เกิดฝุ่น หรือ ไม่เพิ่มฝุ่น ด้วยวิธีใดบ้าง?

 

อันดับ 1 ใช้รถส่วนตัวน้อยลง ใช้บริการรถสาธารณะแทน ตรวจเช็คเครื่องยนต์ 60.86%

 

 

 

อันดับ 2 ไม่เผาไหม้ในที่โล่ง ไม่สูบบุหรี่  ปิ้ง ย่าง 44.26%

 

อันดับ 3 ทำความสะอาดบ้าน ปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม 24.80%

 

5.ประชาชนมีวิธีการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5 อย่างไร?

 

อันดับ 1 สวมหน้ากากอนามัย 96.00%

 

อันดับ 2 ลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่น 35.84%

 

อันดับ 3 ดูแลสุขภาพ กินอาหาร กินวิตามิน ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ 11.68%

 

6.ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร?

 

อันดับ 1 ออกมาตรการต่างๆ บังคับใช้อย่างจริงจัง เช่น จำกัดปริมาณรถส่วนบุคคล ให้ใช้รถสาธารณะ ห้ามเผาไฟ 33.77%

 

อันดับ 2 ตรวจจับรถทุกประเภทที่มีควันดำ กำหนดเวลาวิ่งของรถบรรทุก 31.36%

 

อันดับ 3 ฉีดน้ำ พ่นละอองน้ำ ทำฝนหลวง 26.97%

 

อันดับ 4 แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน มีระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นแต่ละวัน 24.78%

 

อันดับ 5 ควบคุมการปล่อยควันพิษของโรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้างต่างๆ 16.45%

 

7.ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ได้มากน้อยเพียงใด?

 

อันดับ 1 ไม่มั่นใจเลย 52.90%

 

เพราะไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้า กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ฯลฯ

 

อันดับ 2 ไม่ค่อยมั่นใจ 40.70%

 

เพราะประชาชนต้องดูแลตัวเอง สถานการณ์ฝุ่นยังมีทุกพื้นที่ แก้ไขได้ยาก มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น ฯลฯ

 

อันดับ 3 ค่อนข้างมั่นใจ 4.80%

 

เพราะรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันอย่างเต็มที่  ฯลฯ

 

อันดับ 4 มั่นใจมาก 1.60%

 

เพราะมีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับปัญหา ปีที่ผ่านมาสามารถแก้ไขได้ ฯลฯ

matemnews.com

26 มกราคม 2563