Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ขอให้เป็นจริง

ขอให้เป็นจริง

387
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค Paisal Puechmongkol

https://bit.ly/31j8c3J

 

เมื่อมีแผนโล๊ะฝ่ายค้านในรัฐบาล

ก็อาจต้องระวังแผนการย้อนศร****

โล๊ะหัวหน้ารัฐบาล

ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ!

 

matemnews.com 

2 กุมภาพันธ์ 2563