Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พ่อเมืองอุดรฯ ขับรถไถโชว์ ชวนเกษตรกรเปลี่ยนของเสียให้มีประโยชน์

พ่อเมืองอุดรฯ ขับรถไถโชว์ ชวนเกษตรกรเปลี่ยนของเสียให้มีประโยชน์

554
0
SHARE

วันที่า 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต.ท่าสี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ด้วยการไถกลบเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสด โดยมี รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

ปัจจุบันประเทศไทย ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งและเผาพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผา เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบ และนำเสนอการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา เช่น การไถกลบตอซังข้าวการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร การทำอาหารสัตว์จากฟางข้าว การนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้เป็นพลังงานทดแทน เป็นต้น เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ อุดรธานี กล่าว่า ขอให้พี่น้องเกษตรกร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มาในวันนี้ ได้ศึกษา วิธีการ แนวทางปฏิบัติที่ได้มาถ่ายทอดในวันนี้ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในไร่นาและชุมชนของตนเอง

สำหรับบรรยากาศการรณรงค์ มีการแข่งขันรถไถกลบตอซังข้าวนำโดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาร ผู้ว่าฯ อุดรธานี พร้อม นายธวัชชัย ศรีทอง นายวันชัย จันทร์พร และนายปราโมทย์ ธัญพืช 3 รองผู้ว่าฯ อุดรธานี และ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ได้ขับรถสาธิตการไถกลบตอซังข้าว จากนั้นร่วม หว่านปอเทืองเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชที่สำคัญการแข่งขันขับรถไถกลบตอซังข้าวครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้แข่งขันเรียกเสียงหัวเราะอย่างขบขันจากเกษตรกรที่มาร่วมงาน