Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อภิปรายไม่ไว้วางใจพูดเกินวันที่ 27 ก.พ.2563 ไม่ได้

อภิปรายไม่ไว้วางใจพูดเกินวันที่ 27 ก.พ.2563 ไม่ได้

413
0
SHARE

 

 

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏร แถลงข่าวที่รัฐสภา  เกียกกาย 10.00น. 7 ก.พ.2563 ว่า

 

“การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้กำหนดให้เป็นการประชุมนัดพิเศษ เริ่มในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เบื้องต้นกำหนดให้อภิปรายถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ถ้าอภิปรายไม่จบสามารถขยายได้อีก 1 วัน ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แต่จะเกินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ได้ เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 วรรค 3 ห้ามไม่ให้ลงมติวันเดียวกับวันอภิปราย ดังนั้นต้องลงมติวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมนี้พอดี”

 

matemnews.com 

7 กุมภาพันธ์ 2563