Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อนุทินร่ายยาวเพื่ออะไร

อนุทินร่ายยาวเพื่ออะไร

379
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค Anutin Charnvirakul

การออกประกาศว่าโรคใดเป็นโรคติดต่อร้ายแรง จะกระทำเมื่อ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมีมติของที่ประชุมแล้วจึงนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในประกาศ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อส่วนใหญ่คือแพทย์ผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้เป็นอย่างดี และหากจะต้องมีการประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว ประชาชนทั่วไปก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนทุกวันครับ

 

การประกาศ เป็นฐานให้บังคับใช้ข้อกำหนดในกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อได้โดยสะดวก เมื่อมีความจำเป็นเช่น การประกาศว่าเมืองใด ในประเทศใด เป็นเขตติดโรค เพื่อใช้มาตรการคัดกรอง หรือกักกันผู้เดินทางจากเมืองนั้นๆด้วยความเร่งด่วน ก็จะสามารถกระทำได้ทันที และการประกาศเรื่องนี้ยังผลให้เกิดความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่ามีกฏหมายรองรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมได้รับคุ้มครองการปฏิบัติงานหากกระทำไปด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเหล่านี้

 

ที่ผ่านมาในอดีต มีการประกาศโรคติดต่ออันตรายแล้ว 13 ครั้งและในที่สุดเราก็จัดการกับมันได้ทุกครั้ง โรคเหล่านี้ก็ไม่เคยกลับมากล้ำกรายพวกเราอีกเลย ต่อให้มันกลับมา เราก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันได้

 

สรุป การประกาศนี้ทำให้เจ้าหน้าที่การสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น #ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ไม่มีอะไรต้องหวั่นหรือวิตกครับ

 

#ตื่นตัวแต่อย่าตื่นกลัวครับ

 

ขอให้เชื่อถือเฉพาะข่าวสารและข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่มีการแถลงต่อพี่น้องประชาชนทุกวันเป็นสำคัญ

 

matemnews.com 

21 กุมภาพันธ์ 2563