Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สถานทูตไทยในกรุงโซล ประกาศภาวะโคโรน่าระบาด แนะเลี่ยงเดินทาง

สถานทูตไทยในกรุงโซล ประกาศภาวะโคโรน่าระบาด แนะเลี่ยงเดินทาง

519
0
SHARE

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ตามที่ปรากฏรายงานข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVD-19) ในเกาหลีไต้อย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้แล้ว156 ราย โดยเฉพาะในเมืองแทและพื้นที่โดยรอบในจังหวัดคยองชังเหนือ พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 111 ราย (สถานะ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศเตือนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีทุกท่าน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือมีกิจกรรมการชุมนุมของคนจำนวนมาก ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นล้างมือให้สะอาด ใช้ข้อนกลาง สำหรับผู้ที่มีอาการไอ จาม มีไข้ หรือมีความผิดปกติบริเวณทางเดินหายใจ หรือสงสัยว่าบุคคลในครอบครัวของทนจะติดเชื้อดังกล่าว ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย หรือหากพบกรณีการเจ็บป่วยต้องสงสัย ขอให้ติดต่อกรมควบคุมโรคสาธารณรัฐเกาหลี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1339 หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเปิดบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกรณีที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในกาหลีใต้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ 1345 ต่อ 0*5* สำหรับภาษาไทย (เฉพาะวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)

ทั้งนี้ เมื่อเดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์ ขอให้ใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และหากมีเหตุจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ hotline ของสถานเอกอัครราขทูตฯ +82 10 6747 0095 รวมทั้งขอให้โปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ www.cdc.go.kr สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯอย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563