Home ข่าวทั่วไปรอบวัน รองโฆษก ทบ.แถลงข่าวได้ดี – คณะกรรมการกับบ้านสวัสดิการทหาร

รองโฆษก ทบ.แถลงข่าวได้ดี – คณะกรรมการกับบ้านสวัสดิการทหาร

346
0
SHARE

รองโฆษก ทบ.แถลงข่าวได้ดี

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงข่าวเช้า 22 ก.พ.2563 ว่า

 

กองทัพบกเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนางานด้านกิจการสวัสดิการกำลังพลอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ช่วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการดำเนินกิจการสวัสดิการของกองทัพบกว่า มีการดำเนินการไม่เหมาะสม กำลังพลบางส่วนได้รับความเดือดร้อน มีการตั้งข้อสังเกตและกล่าวถึงกิจการสวัสดิการในแง่มุมต่างๆ สร้างความสับสน เข้าใจผิดให้กับประชาชนและกำลังพลของกองทัพบกในหลายประเด็น  ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในทุกข้อสงสัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของกำลังพล ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 ผบ.ทบ.มอบให้พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินกิจการสวัสดิการของกองทัพบกขึ้น มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบกิจการสวัสดิการของกองทัพบกโดยรวม  สามารถเรียกบุคคลหรือเอกสารเพื่อตรวจสอบ ส่วนหน่วยทหารต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้ รวมทั้งอาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพิ่มเติมได้  คณะกรรมการฯจะเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการต่างๆเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ นำเรียนต่อผบ.ทบ.ต่อไป  กองทัพบกให้ความเร่งด่วนกับการตรวจสอบ โครงการบ้านสวัสดิการทุกประเภทที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้ โดยเฉพาะโครงการที่กองทัพบกบริหารโครงการเอง โครงการบ้านธนารักษ์ที่ ก่อสร้างบ้านในที่ดินราชพัสดุ นอกจากนี้ยังมีโครงการในลักษณะที่เอกชนบริหารหรือบุคลภายนอกจัดทำขึ้น แล้วกำลังพลไปซื้อบ้านเอกชน ด้วยการขอกู้เงินจากกิจการออมทรัพย์ของกรมสวัสดิการทหารบก ซึ่งภายหลังเกิดข้อพิพาทระหว่างกำลังพลกับเอกชน แล้วมีการนำไปร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการล่าสุดที่สอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงงานด้านกิจการสวัสดิการกำลังพล ตามที่ผบ.ทบ.ได้ประกาศไว้  กองทัพบกมีแนวทางชัดเจนในการบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการกำลังพลที่จะต้องดำเนินไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องโปร่งใส กำลังพลได้รับประโยชน์เต็มที่อย่างแท้จริงและไม่ตกเป็นเครื่องมือ หรือมีการสมยอมในกระบวนการแสวงประโยชน์จากกิจการสวัสดิการใดๆทั้งสิ้น”

 

matemnews.com 

22 กุมภาพันธ์ 2563