Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อย่าเพิ่งไปญี่ปุ่น

อย่าเพิ่งไปญี่ปุ่น

366
0
SHARE

 

 

https://bit.ly/2HN4juN

เฟชบุ้ค สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา タイ王国大阪総領事館

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศญี่ปุ่น และมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในเขตคันไซ (โอซากา มิเอะ เฮียวโกะ วากายามะ

เกียวโต นารา ชิกะ) รวม 17 ราย (วากายามะ 12 ราย เกียวโต 2 ราย โอซากา มิเอะ และนาระ แห่งละ 1 ราย) นั้น

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ขอแนะนำให้คนไทยในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นญี่ปุ่น ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังแหล่งชุมนุมชน/สถานที่แออัด หากไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน
  2. หากจำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งชุมชน/สถานที่แออัด ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งต่าง ๆ
  3. หากมีอาการหวัดหรือมีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยเนื้อตัว และหายใจติดขัด ขอให้ดำเนินการดังนี้

3.1 สำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในคันไซและชิโกะกุขอให้ขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น และแจ้งอาการข้างต้น

3.2 สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถรับคำปรึกษาได้จาก Osaka Call Center ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 06 6131 4550 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ระหว่างเวลา 09.00 – 17.30 น. และทาง live call ทางเว็บไซต์ https://osaka_tourist_guide.livecall.jp/?locale=en

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาษาไทย ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. และภาษาอังกฤษ ระหว่างเวลา 07.00 – 23.00 น.

  1. กระทรวงสาธารณสุขไทยได้แนะนำให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือทำกิจธุระในประเทศญี่ปุ่น พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางในระยะนี้ออกไปก่อน หากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

 

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

matemnews.com 

22 กุมภาพันธ์ 2563