Home ข่าวทั่วไปรอบวัน นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560

นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560

1128
0
SHARE

 

http://www.thaigov.go.th  เว็บไซต์รัฐบาลไทยรายงาน

 

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.30 น. ณ ศาลาทรงไทย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายเครื่องสักการะว่า “กระผม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี       และรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา นำเครื่องสักการะอันประกอบด้วย ธูปเทียนแพ พุ่มดอกไม้ เทียนพรรษา ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม มาถวายแด่พระคุณเจ้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ขอให้พระคุณเจ้ารับเครื่องสักการะนี้ไว้ด้วย เทอญ”

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้สนทนาธรรมกับสมเด็จพระวันรัตประมาณ 15 นาที ภายหลังสนทนาธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สมเด็จพระวันรัตอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวัดและโรงเรียน เพราะรัฐย่อมไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ทั้งนี้ ตนเรียนสมเด็จพระวันรัตว่า รัฐบาลมีนโยบายควบคุมโรงเรียนขนาดเล็ก และดูแลภาคการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งเข้ากับแนวทางบ้าน – วัด – โรงเรียน ทุกคนจะมุ่งหวังให้รัฐบาลทำทั้งหมดคงไม่ได้ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยให้โรงเรียนเป็นของคนไทยทุกคน

 

Matemnews.com  14 ก.ค.2560