Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ที่ดินของแม่ธนาธรที่จอมบึงอยู่ในเขต สปก. 3055 ไร่- เป็นป่าสงวน 43 ไร่ –อธิบดีกรมป่าไม้แถลงข่าว

ที่ดินของแม่ธนาธรที่จอมบึงอยู่ในเขต สปก. 3055 ไร่- เป็นป่าสงวน 43 ไร่ –อธิบดีกรมป่าไม้แถลงข่าว

393
0
SHARE

ที่ดินของแม่ธนาธรที่จอมบึงอยู่ในเขต สปก. 3055 ไร่- เป็นป่าสงวน 43 ไร่ –อธิบดีกรมป่าไม้แถลงข่าว

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ แถลงข่าวแก่คณะสื่อมวลชนเมื่อบ่าย 25 ก.พ.2563  ผลการตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินของ “นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ” แม่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวพรรคอนาคตใหม่ในเขตอ. จอมบึง  ราชบุรี  พบว่า เนื้อที่ 3,098 ไร่ 1 งาน 27.3 ตาราวา  ตามการนำชี้และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย น.ส. อรสา เศรษฐปราโมทย์  เป็นผู้แทนนางสมพร พร้อมกันนี้น.ส. อรสา ได้นำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่โดยศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ด้วยเป็นนำสำเนาเอกสารตามกฎหมายที่ดิน 77 แปลงประกอบด้วย

 

โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง

นส.3ก จำนวน 55 แปลง

นส.3 จำนวน 14 แปลง

นส.2 จำนวน 7 แปลง

 

เมื่อนำค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดที่นำชี้มาขึ้นรูปแปลงที่ดินแล้ว เบื้องต้นพบว่า พื้นที่ประมาณ 3,055 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.5 อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (พ.ศ 2554) ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

 

มีเพียงประมาณ 43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (พ.ศ. 2527) และเขตป่าไม้ถาวร แปลงหมายเลข 85 (พ.ศ.2512)

 

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้แทน นางสมพร ทราบแล้ว

 

ขณะนี้ศูนย์ป่าไม้ราชบุรีได้ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี กรมที่ดินมาร่วมตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งและรูปแปลงที่ดินตามที่นำชี้เปรียบเทียบกับเอกสารที่ดินที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบเอกสารที่ดินดังกล่าวว่า ออกโดยชอบตามกฎหมายหรือไม่ เป็นการออกก่อนหรือหลังการสงวนหวงห้ามเป็นที่ดินของรัฐ หากพบการกระทำผิดจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด  ขณะนี้ยังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเนื่องจากต้องรอผลการตรวจเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดิน

 

พร้อมผู้แทนนางสมพรยังได้นำชี้ที่ดินนอกแปลงตามเอกสารสิทธิ์  และพื้นที่ซึ่งเสียภาษีบำรุงท้องที่ประเภท ภ.บ.ท. 5 หากตรวจพบร่องรอยการถือครองทำประโยชน์จะตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นมาตรฐานเดียวกับทุกราย

 

matemnews.com 

25 กุมภาพันธ์ 2563