Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สั่งแล้ว … ตำรวจยังไปประเทศเสี่ยงได้  โดยต้องป้องกันไวรัส

สั่งแล้ว … ตำรวจยังไปประเทศเสี่ยงได้  โดยต้องป้องกันไวรัส

361
0
SHARE

สั่งแล้ว … ตำรวจยังไปประเทศเสี่ยงได้  โดยต้องป้องกันไวรัส

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ออกหนังสือด่วนเมื่อตอนบ่าย 28 ก.พ.2563  ถึงตำรวจในสังกัด เรื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แออัด พื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น หมั่นล้างมือด้วยสขู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หลีกเลี่ยงหรืองดการเดินทางไปต่างประเทศ

 

กรณีหากจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคฯ ขอให้เตรียมความพร้อมป้องกันตนเอง เช่น เตรียมเจลแอลคอลฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และศึกษาคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

 

โดยระหว่างการเดินทางขอให้ระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ หากมีอาการผิดปกติ ให้ประสานขอความช่วยเหลือกับสถานทูตในประเทศนั้นๆ และเมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว เพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม ผู้เดินทางควรเฝ้าระวังอาการของตนเองในพื้นที่อาศัย เป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ จาม หายใจเหนื่อยหอบ ให้ไปพบแพทย์โดยทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการับการรักษาต่อไป

 

ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการ และพิจารณาออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ตามความเหมาะสม จัดหาและเตรียมเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น, เตรียมการส่งกลับสายแพทย์ และสนับสนุนภารกิจการเคลื่อนย้ายศพมือได้รับการร้องขอ

 

ส่วนสำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานขอให้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล กรณีมีผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถะบุตัวตนได้ เมื่อได้รับการร้องขอ

matemnews.com 

28 กุมภาพันธ์ 2563