Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ส.ส.พปชร.ทำเก๋  จะเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรจัดรายการรับฟังความเห็นนักเรียนนักศึกษา

ส.ส.พปชร.ทำเก๋  จะเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรจัดรายการรับฟังความเห็นนักเรียนนักศึกษา

417
0
SHARE

ส.ส.พปชร.ทำเก๋  จะเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรจัดรายการรับฟังความเห็นนักเรียนนักศึกษา

 

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.)สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  แถลงข่าวที่สภาเกียกกาย 28 ก.พ.2563 ว่า

 

“คณะอนุกมธ. เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์หน้า ที่มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ หลังจากที่มีนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ออกมาชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ตาม โดยผลการเปิดเวทีทางอนุกรรมาธิการจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาต่อไป โดยการรับฟังความคิดเห็นเปิดกว้างทั้งทางออนไลน์ และการยื่นหนังสือโดยตรงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้วย  ส.ส. พรรคพลังประชารัฐจำนวน 10 คนรวมรายชื่อเสนอญัตติด่วนเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร หลังเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนพ.ค.2563  เพื่อเสนอให้ที่ประชุมหาแนวทางการรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นสถาบันการเมืองที่ต้องให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชน”

matemnews.com 

28 กุมภาพันธ์ 2563