Home ข่าวทั่วไปรอบวัน  COVID19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเป็นกฎหมายแล้ว

 COVID19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเป็นกฎหมายแล้ว

342
0
SHARE

COVID19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเป็นกฎหมายแล้ว

 

เฟชบุ้ค อนุทิน ชาญวีรกูล

11 นาที ·

COVID-19 = โรคติดต่ออันตราย

ต่อไปนี้ เราจะใช้มาตรการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด เพื่อการควบคุมโรค อย่างมีประสิทธิภาพ

 

matemnews.com

29 กุมภาพันธ์ 2563