Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อนุทิน แจกฟรีหน้ากากอนามัยให้ประชาชน 1.4 ล้านชิ้น

อนุทิน แจกฟรีหน้ากากอนามัยให้ประชาชน 1.4 ล้านชิ้น

455
0
SHARE

 

 

https://bit.ly/2PExSmK

เว็บไซต์รัฐบาลไทย  เผยแพร่

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้กระทรวงสาธารณสุขนำหน้ากากอนามัย 1.4 ล้านชิ้น แจกประชาชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บรรเทาความเดือดร้อน

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มอบหน้ากากอนามัย 1,400,000 ชิ้น บรรเทาความเดือดร้อน โดยแจกให้กับประชาชนฟรีคนละ 3 ชิ้น ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563 รวม 200,000 ชิ้น มีจุดบริการที่กรมต่าง ๆ จำนวน 9 กรม ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนไม่ต้องคิวรอนาน ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอีก 1,200,000 ชิ้น จะนำไปแจกให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ โดยมอบให้ 12 เขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ 100,000 ชิ้น

 

“การแจกหน้ากากอนามัยจำนวนนี้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในช่วงนี้ และขอให้ที่ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย ไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ สำหรับผู้ที่ไม่ป่วยใส่เมื่อจะออกไปในที่ชุมชน” นายอนุทินกล่าว

 

นอกจากนี้ ได้ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งให้โรงพยาบาลในสังกัด จำนวน 500,000 ชิ้นภายในสัปดาห์นี้ ส่วนหน้ากากอนามัยที่องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายให้แก่ประชาชนวันละ 10,000 ชิ้น เป็นจำนวนที่เกินจากการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

matemnews.com 

2 มีนาคม 2563