Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์”ลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้ว

“ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์”ลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้ว

379
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค Ladawan Wongsriwong

https://bit.ly/38qZxhz

นับจาก 13 กันยายน ปี 2535-2563 เป็นเวลา เกือบ 28ปี แต่ได้ทำหน้าที่ทางการเมืองตามกฏหมายเพียง 11 ปี ถูกตัดสิทธิ์ เว้นวรรคทางการเมือง นานเกือบ 17 ปี แต่ก็เป็น 11 ปีที่ดิฉันได้สร้างผลงานไว้มากมายทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา และผลงานระดับชาติอีกหลายโครงการ และได้สร้างนักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่นจำนวนหนึ่ง และก็ได้ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ให้กำลังใจตัวเองเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมตลอดมาอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชน ครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนๆคอยเป็นกำลังใจให้การสนับสนุนการทำงานเรื่อยมา ในฐานะประธานมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือฯ ประธานชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทย ได้หาเลี้ยงชีพด้วยธุรกิจส่วนตัวมาจนถึงวันนี้ จึงได้ตัดสินใจด้วยตัวเองลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย กรรมการบริหารพรรค รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพราะเห็นว่าการอยู่ในพรรคเพื่อไทยต่อไปก็คงไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติกับประชาชนได้ตามที่ควรจะเป็น ดิฉันเชื่อมั่นว่าเส้นทางข้างหน้ายังมีโอกาสจะริเริ่มสร้างสรรค์ได้ทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนตามแนวทางที่ตนเองมีความถนัด มีประสบการณ์และเป็นตัวของตัวเอง ดิฉันฝันมานานอยากมีพรรคการเมืองของตัวเอง อยากรวมคนที่มีอุดมการณ์ทำงานการเมืองเพื่อประชาชนจริงๆมาอยู่ด้วยกัน ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและให้ประชาชนมาร่วมขับเคลื่อนการเมืองร่วมกับพรรคอย่างแท้จริง ตอนนี้ยังไม่ขอสังกัดพรรคใด

และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำที่ดี และให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

 

ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์

5 มีนาคม 2563

 

matemnews.com 

5 มีนาคม 2563