Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ส่งทหารเข้าคุมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย

ส่งทหารเข้าคุมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย

454
0
SHARE

ส่งทหารเข้าคุมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย

 

นายถนอม อ่อนเกตุพล โฆษกศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) ประจำทำเนียบรัฐบาล แถลงข่าวที่ศูนย์ประจำวันที่ 8 มี.ค.2563 ว่า

 

“ประเทศไทย มี 11 โรงงานผลิตหน้ากากได้วันละ 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน 36 ล้านชิ้นต่อเดือน คนไทยมีประมาณ 67 ล้านคน แสดงว่า 2 คน มีใช้ 1คน1ชิ้น ต่อเดือน เดิมที่ไม่ขาดแคลนเพราะใช้เฉพาะผู้ป่วย คนกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น และยังมีการนำเข้าอีก 20 ล้านชิ้นต่อเดือน แต่ปัจจุบันจีนผู้ส่งออกไม่ส่งออกแล้ว เหลือที่นำเข้าได้ตอนนี้เพียง 1 ล้านชิ้นต่อเดือนเท่านั้น   ล่าสุดกรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปคุมโรงงานผลิตแล้วนำส่งตัวเลขการผลิตให้ศูนย์หน้ากากอนามัยที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดสรรปันส่วน โดย 700,000 ชิ้นแรก จัดให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกแห่ง ทั้งรัฐ เอกชน และผู้มีหน้าที่ให้เพียงพอ   2 500,000 ชิ้น จัดให้ บุคลากร องค์กรที่ต้องใช้ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้พอ เช่น สายการบิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระจายไปภูมิภาค ผ่านร้านธงฟ้า รถธงฟ้า 111 คัน เป็นต้น และถ้าส่วนแรกไม่พอก็ให้นำส่วนของ  500,000 ชิ้น ไปเติมให้ส่วนแรกให้เพียงพอก่อน กรมการค้าภายในยอมรับว่า จัดสรรอย่างไรก็ไม่พอต่อความต้องการใช้ เพราะของมีจำกัด นำเข้าก็ไม่ได้  ทางแก้อีกทางหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ป่วย คือ รัฐให้ งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 225 ล้านบาท ไปทำหน้ากากผ้าใช้เองในแต่ละพื้นที่ ทั้ง  7,774 อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 50 ล้านชิ้น ให้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ทำหน้ากากผ้า แจกอีก 30 ล้านชิ้น ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ทำแจกใช้เองอีก 1.3 ล้านชิ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และปัญหาขาดแคลนไปก่อน

 

ค่าตรวจโควิด-19 ที่หลายคนมีคำถามว่าแพงหรือไม่การตรวจมี 2 วิธี คือ

1)ถ้ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยง และมี ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ไม่ต้องไปหาหมอ โทร.1422 รพ.จะส่งรถพร้อมมนุษย์ชุดอวกาศมารับส่ง รพ.ฟรีถึงบ้าน ไม่ต้องเสียเงิน

 

2) ถ้าไม่มีประวัติมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือไม่ได้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง แม้มีไข้ หมอไม่แนะนำให้ตรวจ เพราะจะเสียเงินฟรี แต่ถ้าจะตรวจให้สบายใจ ค่าตรวจ รพ.รัฐ,เอกชน ค่าบริการ ตั้งแต่ 3,000-10,000 บาท แล้วแต่โรงพยาบาล

 

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลมีเดีย มีทั้งข่าวจริง ข่าวปลอม ข่าวเก่า สร้างความสับสน สงสัย และปั่นป่วนแก่คนในสังคม ที่ผ่านมา รัฐบาล โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิด สายด่วน 1111 ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน  กรมประชาสัมพันธ์ โดย เพจข่าวจริงประเทศไทย รวมถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ได้ทำหน้าที่ เป็นที่พึ่ง รับฟังเรื่องราว ตอบข้อสงสัย ให้ความกระจ่าง แก่ประชาชนในทุกสถานการณ์มาโดยตลอด แต่ด้วยสภาวะเหตุการณ์ที่ปัญหา โควิด- 19 เป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง”

 

matemnews.com 

8 มีนาคม 2563