Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กลาโหม ส่งคืนงบกลางกว่า 1.8 หมื่นล้าน หวังปิดคำครหา

กลาโหม ส่งคืนงบกลางกว่า 1.8 หมื่นล้าน หวังปิดคำครหา

331
0
SHARE

วันที่ 22 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองโฆษก ทบ.ระบุ กห. โอนงบ 1.8หมื่นล้าน เข้า งบกลาง นับเป็นหน่วยงานที่โอนงบมากเป็นอันดับต้น โดยเป็นงบที่ส่งคืนจากกองทัพบกเกือบหมื่นล้าน

ตามที่รัฐบาลให้ทุกหน่วยราชการพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อนำไปตั้งเป็นงบกลางในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือความจำเป็นอื่น ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้มอบให้หน่วยขึ้นตรงและเหล่าทัพดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการตัดลดงบประมาณลงนั้น

กองทัพบก ได้สนองนโยบายกระทรวงกลาโหมและสนับสนุนรัฐบาลในการปรับลดงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนดไว้ กล่าวคือ ได้ชะลอโครงการใหม่ที่เป็นงบประมาณผูกพันในปี 2563 และยังไม่ได้ทำสัญญา นอกจากนี้ หากโครงการใดมีการทำสัญญาในปีงบประมาณ 2563 แล้ว จะตัดลดงบประมาณลง 50 เปอร์เซ็นต์

– การปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมจำนวน 1.8 หมื่นล้าน ถือว่า กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานที่โอนงบประมาณเข้างบกลางมากที่สุด เพื่อให้รัฐบาลนำไปดูแลประชาชนในสถานการณ์ COVID-19

– ภาพรวมของ กระทรวงกลาโหมที่โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นงบกลางนั้น มาจากหลายส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ โดยงบประมาณ 1.8 หมื่นล้านที่ถูกโอนให้กับรัฐบาลนั้นเป็นงบของกองทัพบกเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คือประมาณเกือบหมื่นล้าน