Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งด่วนทีี่สุด ห้าม! ข้าราชการออกนอกพื้นที่

ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งด่วนทีี่สุด ห้าม! ข้าราชการออกนอกพื้นที่

342
0
SHARE

วันที่ 29 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจารุวัตร เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา ได้ลงนามคำสั่งด่วนที่สุด วานนี้(28 เม.ย.63) ว่า ห้ามมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกนอกเขตพื้น ที่จังหวัดสงขลาก่อนได้รับอนุญาต หากมีเหตุจำเป็นต้องขออนุญาติต้นสังกัด มีผลทันที

ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สาธารณชนและประโยชน์สาธารณะ