Home ข่าวทั่วไปรอบวัน คำสั่ง ‘จักรทิพย์’ คืนเก้าอี้ รองผบ.ตร. ให้ ”บิ๊กช้าง-ชัยวัฒน์”

คำสั่ง ‘จักรทิพย์’ คืนเก้าอี้ รองผบ.ตร. ให้ ”บิ๊กช้าง-ชัยวัฒน์”

502
0
SHARE
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  (ผบ.ตร.) ลงนาม เซ็นคำสั่ง ให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย กลับมานั่งตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามเดิม โดยอ้างถึง คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 28/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ให้ พลตำรวจเอกชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น
เนื่องจากภารกิจที่มอบหมายให้ พลตำรวจเอกชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่ชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงให้ยุติการปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563