Home ข่าวประชาสัมพันธ์ นาวาอากาศเอก “คัมภีร์” คว้าหลายรางวัล ผู้บริหารดีเด่นแห่งเอเชีย

นาวาอากาศเอก “คัมภีร์” คว้าหลายรางวัล ผู้บริหารดีเด่นแห่งเอเชีย

462
0
SHARE
26 กันยายน 2563 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ตำแหน่งประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และ หัวหน้าผู้แทนภาคีองค์กรชาวพุทธ 48 องค์กร ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Top 10 VIP Golden Eagle of Asia Award 2020 ในสาขา ผู้นำบริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่น ตามด้วยรางวัล Asia Best Diamond Award 2020 ในสาขา ผู้นำบริหารธุรกิจดีเด่น และรางวัลอินทรีย์ทองแห่งเอเชียอีก 3 สาขา ดังนี้ 1. บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น 2. ผู้ส่งเสริมด้านศาสนาดีเด่น 3. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น
ณ ห้องประชุม ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ